Kundreferenser

Vi tror på samarbete och gemensamma mål. Det är två av våra grundbultar. Tillsammans med våra kunder har vi åstadkommit mycket som gör oss stolta. Nedan kan se exempel på några av våra uppdrag.

Caroline Blomberg, Head of IT PMO Dometic Group

"Jag rekommenderar varmt Caspera, de är ett professionellt och kompetent konsultbolag. Vi har använt dem inom EDI, men även för att driva ett Proof of Concept inom Masterdata, och vi har varit mycket nöjda med deras arbete.

Caspera har en gedigen erfarenhet av att genomföra framgångsrika projekt. De är också mycket flexibla och anpassningsbara, och de är villiga att arbeta nära oss för att säkerställa att våra behov uppfylls.

De var också mycket drivna, lyhörda för våra behov, och de gjorde regelbundna uppföljningar för att säkerställa resultat i komplexa och otydliga uppdrag.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med vårt samarbete med Caspera och de var även mycket hjälpsamma med att överföra kunskap till våra medarbetare."

Ulrik Wilhelmsson, Koncernchef Sonsab

"Mitt i vårt affärssystemsbyte så blev trycket för stort på vår organisation och vi kopplade in Caspera för att hålla i projektledningen. Även om deras erfarenhet från Monitor som vi valt som nytt affärssystem var väldigt begränsade, så lyckades dom ta implementationen i mål och vår tidsplan för go-live höll.

Vi kan nu med glädje rekommendera Caspera för liknande implementationer"

Niklas Annetun, CDO Aktiebolaget Gustaf Kähr
”Under utrullningen av en full implementering av Dynamics 365 för Finance and Supply Chain Management i Europa och USA tog Kährs Group hjälp av Caspera inom utvecklingsområdena Project Management, Test Management, EDI och Power BI. Vi blev nöjda med resultatet och beslutade att även använda Caspera som leverantör för att implementera advanced warehousing för ett unikt användarsegment. Trots en snäv tidsram lyckades projektet leverera med gott resultat.
Jag rekommenderar gärna Caspera som partner vid implementering av Dynamics 365”
Barbro Eriksson, Business Area Manager Södra Skogsplantor
”Vi på Södra Skogsplantor tog stöd av Caspera när vi skulle rulla ut vår lager & logistiklösning som satts upp i Microsoft D365. Stödet innefattade bl.a migreringsarbete, skriva manualer, utbildning av chaufförer och support för olika användare som började använda vår nya systemlösning. Ett välbehövligt stöd i en ansträngd situation och vi var mycket nöjda med insatsen från Caspera.”

Cristian Brolin, CDO Södra Skogsägarna

"Södra IT anlitade Caspera för att hjälpa oss att starta Implementeringen av Service Management. Södra IT kommer från ett typiskt IT-process styrt arbetssätt och strävar nu mot en operativ målmodell där IT är en del av kärnverksamheten, och att vi i denna gemensamma struktur tillsammans uppnår ständiga affärsförbättringar. För att nå dit var första steget att implementera en tjänsteorienterad verksamhetsmodell där IT aktivt bidrar till att leverera affärsvärde till verksamheten."

Lizette Olsson, CEO Caspera
Caspera stöttar ett känt svenskt möbleringsföretag i olika uppdrag. Vi har bland annat tillsammans med deras leverantör skött en uppgradering från AX2012 till D365 och implementering av modulen Inventory management och Warehouse management inom deras marknadsförings- och kommunikationsområde.
Caspera har också, tillsammans med underkonsulter, implementerat en Power App, ett verktyg för affärsområdeschefer och uppdragsledare att ha kontroll över sina uppdrag ur ett ekonomiskt perspektiv.
I deras CRM-projekt, där kunden implementerade ett verktyg för resursallokering, hade Caspera en ledande roll i utrullningen av densamma.